Izdaja novih sklepov v zvezi s povračili, določenimi v Aneksu h KPND

Policijski sindikat Slovenije (PSS) je 22. 6. 2021, Ministrstvu za notranje zadeve, Uradu za organizacijo in kadre, poslal poziv, da čimprej prekliče sklepe v zvezi s povračili določenimi v Aneksu h KPND (Uradni list RS, 88/21), saj so v nasprotju z določbami 4. in 7. člena Aneksa h KPND.

Izdaja novih sklepov v zvezi s povračili, določenimi v Aneksu h KPND

Istega dne smo v tej zvezi članstvo PSS pozvali, da vročilnic ne podpisujejo  in naj počakajo do izdaje novih oziroma nadomestnih sklepov, ki bodo skladni z določbami Aneksa h KPND. Zaradi pravočasne zaščite pravic iz delovnega razmerja smo pripravili tudi vzorec pritožbe, ki je bil članstvu posredovan istočasno. 

Pooblaščenec ministra za stike s sindikati, g. Robert Kos, nas je včeraj, 29. 6. 2021, neformalno obvestil, da bo Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi naših pozivov in pritožb preklical že izdane sklepe oziroma jih nadomestil z novimi. V skladu s tem obvestilom smo danes, 30. 6. 2021 prejeli tudi uradni odgovor Ministrstva za notranje zadeve (Priloga), s katerim nas obveščajo, da so na podlagi dopisa PSS ugotovili, da so bile v že izdanih sklepih pomotoma napačno povzete določbe Aneksa h KPND, zato so se odločili, da bodo vsem javnim uslužbencem na podlagi 77. člena Zakona o javnih uslužbencih izdali nove sklepe. 

Glede na navedeno člane PSS pozivamo, da nas še pred morebitnim podpisom vročilnic novih sklepov, z vsebino slednjih seznanijo. Po preučitvi vsebine novih sklepov bomo o skladnosti sklepov z določbami KPND podali novo obvestilo.