Kontrolna točka Holmec - nameščen delovni zabojnik

Dne 19. marca smo vas obveščali o tem, da so na KT Holmec pogoji za delo neprimerni in naslovili dopis na GPU, prav tako smo zadevo reševali preko PU Celje.

Kontrolna točka Holmec - nameščen delovni zabojnik

19. marca 2021 smo z dopisom PSS opozorili na slabe delovne pogoje na KT.  V OPS Celje smo 15. marca PU Celje opozorili na podobno stanje na KT Holmec. V kratkem času, smo z našimi opozorili in sodelovanjem PU Celje dosegli, da so na KT Holmec namestili delovni zabojnik, v katerem bodo imeli zaposleni precej boljše delovne pogoje.

V zabojniku bodo sedaj, namesto v službenem vozilu lahko imeli nameščene računalnike, tiskalnike in vso ostalo opremo, potrebno za delo. 

Enoti PP Radlje ob Dravi in PU Celje se zahvaljujemo, da so nam prisluhnili in je dejansko v kratkem času prišlo do rešitve. 

Hkrati so, prav tako na naš predlog, na KT Vič namestili kabino DARS-a tako, da so tudi na tej KT delovni pogoji boljši.