Uporaba prisilnih sredstev za pasivizacijo množic na sredinih protestih na podlagi ZNPPol – zahteva

Policijski sindikat Slovenije je na generalnega direktorja Policije, g. dr. Antona Olaja v zvezi uporabe prisilnih sredstev za pasivizacijo množic na sredinih protestih na podlagi ZNPPol naslovil zahtevo.

Uporaba prisilnih sredstev za pasivizacijo množic na sredinih protestih na podlagi ZNPPol – zahteva

Spoštovani, 

včeraj, 6. 10. 2021, je v oddaji »24ur zvečer« na televiziji POP TV, avtor prispevka Denis Čulum, v povezavi z ukrepanjem policije na sredinih protestih (5. 10. 2021) navedel: »…na Generalni policijski upravi zatrjujejo, da so se njihovi pripadniki samostojno, brez kakršnega koli vpliva ali narekov odločali kako in kdaj ukrepati.« 

Če je avtor prispevka izjavo GPU-ja povzel pravilno, jo v Policijskem sindikatu Slovenije zavračamo. Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) v 91. členu[1] namreč jasno določa kdaj in kako smejo policisti uporabiti plinska sredstva in druga sredstva za pasivizacijo brez odredbe pristojne osebe, tj. generalnega direktorja policije, direktorja policijske uprave oziroma pooblaščenca (pristojne osebe). Policisti brez odredbe pristojne osebe lahko uporabijo plinska sredstva zoper OSEBO, ne pa zoper množico. 

Zato je v takšnih primerih, kot je bil navedeni protest, uporaba vodnega curka, konjenice, posebnih motornih vozil in plinskih ter drugih sredstev za pasivizacijo DOVOLJENA LE PO ODREDBI generalnega direktorja policije, direktorja policijske uprave ali policista, ki ga za to pooblasti generalni direktor policije ali direktor policijske uprave. 

Generalni direktor policije dr. Anton Olaj v skladu s 17. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) vodi delo generalne policijske uprave. V skladu s tč. 2, prvega odstavka 18. člena ZODPol usmerja in usklajuje delo policijskih uprav na področju javnega reda in miru v primerih, ko je potrebno usklajeno delovanje na širšem območju ali ko naloge presegajo kadrovske, strokovne, materialne in organizacijske zmožnosti policijskih uprav. 

Na podlagi tega je pravno in dejansko, za vse ukrepe in aktivnosti policistk in policistov na protestnem shodu dne 6. 10. 2021, odgovoren generalni direktor policije dr. Anton Olaj. Glede na to, da se v javnosti vrstijo kritike in zgražanje nad posredovanjem policistk in policistov na tem protestnem shodu, vsem pojasnjujemo, da je tako za vse posledice, ki so nastale na protestnem shodu zaradi ukrepanja policistov, odgovoren generalni direktor policije, dr. Anton Olaj, kot tudi za upad ugleda in dostojanstva, ki sta pravici, ki jih uživajo policisti v delovnem okolju.   

Na podlagi tega s pooblaščeno pravno pisarno preučujemo vse oblike odgovornosti dr. Antona Olaja, saj zaradi pravic in obveznosti, ki jih ima generalni direktor policije, ni mogoče izključiti suma storitve  kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva oziroma druga kazniva ravnanja, ki se bodo morebiti pokazala po neodvisni preiskavi ali komisiji. Policistke in policisti so dne 6. 10. 2021 z vsemi ukrepi in aktivnosti sledili odredbam generalnega direktorja policije, direktorja policijske uprave ali policista, ki ga je za to pooblastil generalni direktor policije ali direktor policijske uprave. 

Za namen zaščite pravic policistk in policistov prosimo, da nam v skladu z 203. členom ZDR-1, 22.j členom KPP ter 16. členom KpND v najkrajšem možnem času konkretno seznanite na kakšen način je potekalo poveljevanje oziroma odrejanje ukrepanja policistov, kdo je dejansko poveljeval oziroma izdajal odredbe policistom v konkretnem primeru in sindikatu omogočite učinkovito izvajanje sindikalnega varstva pravic delavcev. 

[1] 91. člen  (uporaba po odredbi in po lastni presoji)

(1) Uporaba vodnega curka, konjenice, posebnih motornih vozil in plinskih ter drugih sredstev za pasivizacijo zaradi razloga iz prejšnjega člena je dovoljena le po odredbi generalnega direktorja policije, direktorja policijske uprave ali policista, ki ga za to pooblasti generalni direktor policije ali direktor policijske uprave.

(2) Pred uporabo prisilnih sredstev iz prejšnjega odstavka morajo policisti množici ukazati, naj neha kršiti javni red in naj se mirno razide, ter jo opozoriti na uporabo prisilnih sredstev, če ukaza ne bo upoštevala.

(3) Plinska sredstva in druga sredstva za pasivizacijo smejo policisti brez odredbe pristojne osebe in brez opozorila iz prejšnjega odstavka uporabiti za prijetje osebe pri terorističnih dejanjih, ugrabitvah ali v drugih primerih, ko se oseba aktivno upira ali napada z orožjem ali nevarnimi predmeti.

(4) Brez odredbe pristojne osebe in brez poprejšnjega ukaza in opozorila na uporabo smejo policisti plinska sredstva in druga sredstva za pasivizacijo uporabiti tudi, če utemeljeno pričakujejo oboroženi odpor, zaradi katerega bi lahko bilo neposredno ogroženo življenje policista ali druge osebe.

(5) Zaradi varne izvedbe postopkov smejo policisti v primerih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena uporabiti tehnična sredstva za fotografiranje ter video in avdio snemanje, termovizijske kamere in naprave za gledanje ponoči. Policisti specialne enote smejo, če so izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka tega člena, uporabiti tudi radarske sisteme za detekcijo navzočnosti oziroma premikov skozi stene. Posnetki se brišejo takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v desetih dneh od njihovega nastanka.