»PRISILNO UPOKOJEVANJE« - OBVESTILO

Obveščali smo vas, da je bil 29. 12. 2020 sprejet Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE; v nadaljevanju PKP7), s katerim je bila sprejeta določba o prisilnem upokojevanju po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev in da so se vse sindikalne centrale uskladile (v našem imenu in z našo podporo KSJS), da vložijo zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti 21. in 22. člena PKP7 in da podajo predlog za začasno zadržanje izvrševanja.

»PRISILNO UPOKOJEVANJE« - OBVESTILO

Danes smo prejeli obvestilo KSJS, da je Ustavno sodišče RS 18. 2. 2021 sprejelo predlog za začasno zadržanje izvrševanja navedenih zakonskih določb do končne odločitve. Zato se do končne odločitve Ustavnega sodišča RS zadrži tudi učinkovanje vročenih odpovedi pogodb o zaposlitvi, izdanih na podlagi tretjega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih in prvega odstavka 156.a člena Zakona o javnih uslužbencih, ki so jih uslužbenci Policije in MNZ začeli prejemati prav v teh dneh. 

Navedeno pomeni, da bo uslužbencem, ki so prejeli navedene sklepe delodajalca (ne glede na to, ali se pritožijo na sklep ali ne), delovno razmerje lahko prenehalo šele v primeru negativne odločitve Ustavnega sodišča RS. Do takrat pa jim pogodba o zaposlitvi velja, ne glede na to, da jim je bil takšen sklep že vročen in bi odpovedni rok določen v prejetem sklepu že potekel. 

Glede tega vprašanja smo bili danes na pogovoru s pravniki in bomo jutri pripravili obvestilo, kako naj člani ukrepajo. 

Datoteke