31 let Policijskega sindikata Slovenije

Policijski sindikat Slovenije 23. junija praznuje 31. obletnico svojega delovanja. 21. junija, torej dva dni prej, pa je bil ustanovljen OPS Celje

31 let Policijskega sindikata Slovenije

Policijski sindikat Slovenije (PSS) združuje preko 5000 članic in članov in je reprezentativen sindikat v MNZ in Policiji. Organiziran je v 14 območnih policijskih sindikatih (OPS), kar pripomore k dostopnosti organizacije članstvu.

Zgodovina organiziranosti in delovanja PSS je povezana z osamosvojitvijo Slovenije. Tako leto 1990 štejemo kot prehod iz prejšnje sindikalne organiziranosti v nov začetek delovanja PSS v obliki kot jo poznamo danes. V preteklih letih se je delovanje PSS okrepilo predvsem s pričetkom polnega delovanja večine OPS.

Policijski sindikat Slovenije je reprezentativen in delujoči sindikat v MNZ in Policiji. Kot doslej se bomo še naprej v največji meri trudili za zaščito pravic in izboljšanje standarda svojih članov, ter zaposlenih v Policiji, MNZ in IRSNZ.