Anton Olaj, sum oviranja sindikalnega delovanja – kazenska ovadba

Zaradi zagotavljanja sindikalnega varstva pravic, sindikalne dejavnosti, sindikalnih pravic in pravice do obveščenosti, Vas obveščamo, da smo 10. 1. 2022 preko Odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o.p., d.o.o., na Specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper javnega uslužbenca, policista Antona Olaja , zaradi sumov storitve kaznivega dejanja - Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic po 200. členu KZ-1. Zoper imenovanega sledi še odškodninski zahtevek.

Anton Olaj, sum oviranja sindikalnega delovanja – kazenska ovadba

Zoper ostale javne uslužbence bomo zaradi sumov storitve kaznivih dejanj Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic po 200. členu KZ-1 kazenske ovadbe in odškodninske zahtevke podali v naslednjih dneh.

Obenem Vas obveščamo, da na podlagi vaših obvestil in za zavarovanje sindikalnih pravic in sindikalne dejavnosti, v sodelovanju s pooblaščeno odvetniško pisarno preverjamo še nekatere druge sume storitve kaznivih dejanj, ki naj bi jih storile uradne osebe oziroma javni uslužbenci v okviru nadzorov GPU, ki jih je odredila zgoraj navedena oseba.

O vseh aktivnostih vas bomo obveščali.