Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja - sprejet predlog člana PSS na skupščini ZZZS – nega otroka

Obveščamo vas, da je bila na pobudo Policijskega sindikata Slovenije, ki ga je na Skupščini ZZZS zastopal naš delegat, sprejeta in v Uradnem listu št. 61/2021 objavljena sprememba 138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja - sprejet predlog člana PSS na skupščini ZZZS – nega otroka
Vir: pixabay

V zadnjih nekaj letih se je na PSS obrnilo več članov s težavo, kako (predvsem po nočni izmeni ali v času pripravljenosti) zagotoviti nego otroku.  Za nego otroka se je namreč štelo, da so policisti in policistke le-to zmožni opravljati tudi po nočni izmeni ter v času pripravljenosti, zaradi česar drugemu staršu niso priznali nadomestila za nego.

V utemeljitvi predloga je bilo navedeno, da je takšna ureditev nekonsistentna, prepušča presojo posamičnemu uslužbencu in pri tem lahko ogroža zdravje delavcev ter celo otrok ter je v nasprotju z direktivo 88/2003, ki članicam nalaga posebno varstvo za delo v nočnem času in delo v izmeni.

Skupščina ZZZS je predlog spremembe potrdila soglasno in tako sedaj 6. odstavek 138. člena Pravil določa naslednje:

6) Zavarovanec ima pravico do nadomestila plače za nego otroka, če nege ne more zagotoviti starš, ki je nezaposlen, upokojen ali lahko zagotavlja nego brez zadržanosti od dela, razen če ta nege ne more zagotavljati zaradi upravičenega razloga (npr. zaradi bolezni, aktivnosti v zvezi z iskanjem dela, pripravljenosti na domu, pravice do počitka zaradi izmenskega ali nočnega dela, študentskega dela).«.

Z omenjeno spremembo Pravil bo odpravljena marsikatera nevšečnost in težava, ki so jih imeli zaposleni in njihovi družinski člani, ki delajo v takšnih urnikih, pri nadomestilu za nego otrok. V primeru kakršnihkoli težav pri uveljavljanju zgoraj navedenih pravic pa nas o tem obvestite.