Uresničevanje sindikalnih pravic in izpolnjevanje obveznosti delodajalca - poziv generalnemu direktorju Policije

Policijski sindikat Slovenije je na generalnega direktorja Policije, g. dr. Antona Olaja v zvezi uresničevanj sindikalnih pravic in izpolnjevanja obveznosti delodajalca naslovil poziv.

Uresničevanje sindikalnih pravic in izpolnjevanje obveznosti delodajalca - poziv generalnemu direktorju Policije

Spoštovani dr. Anton Olaj, 

v Policijskem sindikatu Slovenije opažamo, da v času vašega mandata na položaju generalnega direktorja policije, vodstvo policije ne izpolnjuje zakonskih obveznosti do sindikata s tem, ko ne zagotavlja potrebnih podatkov za učinkovito izvajanje sindikalnega varstva pravic delavcev, nadalje se pred sprejetjem odločitve o pravicah in dolžnostih delavcev s sindikatom ne posvetuje kot to določajo kolektivni dogovori ali zakoni, prav tako se  ne obravnava sindikalnih pobud in predlogov glede varstva pravic delavcev, niti o vaših sklepih in stališčih (na področju varstva pravic) pisno ne obveščate sindikata. Vse navedeno predstavlja kršitev določb KPP, KpND, ZJU, Listine EU o temeljnih pravicah in druge pozitivne zakonodaje. 

Na podlagi tega vas pozivamo, da v roku treh dni podate jasen pisen odgovor ali boste kot odgovorna oseba policije, začeli izpolnjevati svoje obveznosti do sindikata, ali pa bomo vašo neskrbnost utemeljevali kot namensko onemogočanje uresničevanja sindikalnih pravic. V kolikor sindikatu ne bodo posredovani vsi relevantni podatki in prav tako podani tehtni strokovni odgovori do katerih je sindikat upravičen, bo sindikat v skladu s svojimi internimi akti in izvrševanjem ustavne pravice iz 76. člena, primoran vse vsebine pošiljati v kritično presojo domači in tuji javnosti, in pri tem bo moral spodbujati strokovno in drugo razpravo v javnosti, da mu bo omogočeno učinkovito uresničevanje sindikalnih pravic. Le na ta način bo sindikat lahko izpolnjeval svojo ustavno pravico do svobodnega delovanja.