Predlog ZNPPol - poligrafski postopek se ne bo izvajal

Dne 6. 9. 2021 smo vas obveščali (dopis 15/2021-198/4), da smo na MNZ podali mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (v nadaljevanju: Predlog zakona), s katerim smo podajali negativno stališče PSS do predlaganega 12. člena, ki je opredeljeval uporabo poligrafskega postopka pri zagotavljanju notranje varnosti.

Predlog ZNPPol - poligrafski postopek se ne bo izvajal

V PSS namreč menimo, da bi bila uvedba poligrafskega postopka za namen preverjanja samo uslužbencev Policije diskriminatorna, saj bi bili v primerjavi z drugimi poklici oziroma javnimi uslužbenci v slabšem položaju. Uporaba poligrafskega testiranja v delovnopravnih razmerjih predstavlja prekomeren in nesorazmeren poseg v zasebnost, osebnostne pravice in dostojanstvo zaposlenih še posebno, ker je delavec v podrejenem položaju naproti delodajalcu, kar pa bi v Policiji lahko povzročilo nepopravljive posledice.

Dne 12. 10. 2021 smo od MNZ v strokovno usklajevanje prejeli nov Predlog zakona, ki je bil že poslan tudi v medresorsko usklajevanje. Proučili ga bomo do 2. 11. 2021 in podali novo mnenje.

Že po prvem pregledu pa ugotavljamo, da je MNZ iz Predloga zakona umaknilo sporni 12. člen, s katerim je predlagalo uporabo poligrafskega postopka pri zagotavljanju notranje varnosti Policije in s tem upoštevalo argumentirano mnenje PSS.

O nadaljnjih aktivnostih PSS v zvezi s Predlogom zakona vas bomo obveščali.