Uveljavitev aneksa h KPND – obvestilo

Obveščamo vas, da je Policijski sindikat Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PSS) danes, 2. 6. 2021, pristopil k podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. S podpisom PSS so se uveljavila višja povračila in drugi prejemki (kot npr. regres za prehrano in kilometrina oz. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela), ki so bila dogovorjena z Dogovorom*, ki ga je PSS podpisal v petek, 28. 5. 2021.

Uveljavitev aneksa h KPND – obvestilo

Veljavnost Aneksa h KPND (v nadaljevanju: Aneks 2021) je bila vezana na pogoj, da podpisniki Dogovora podpišejo tudi Aneks h KPND (v nasprotnem bi bil Aneks neveljaven). PSS je sindikat, ki je reprezentativen za državno upravo, zato je veljavnost Aneksa h KPND v veliki meri odvisna ravno od podpisa PSS.

Vsebina Aneksa h KPND ne sledi v celoti Dogovoru z dne 28. 5. 2021

Največji problem trenutnega Aneksa 2021 je predstavljalo dejstvo, da le-ta (dogovorjeno) vsebino iz Dogovora sicer v celoti povzema, ob tem pa nekatere vsebine širi s prepisom določb iz Aneksa 2012.  Aneks 2012 pa vsebuje varčevalne ukrepe, ki jim je PSS nasprotoval in ga zato takrat ni podpisal ter je vložil tožbo, da zavaruje pravice članov PSS.

PSS je vladno pogajalsko skupino in MJU opozoril na zgoraj navedeni problem in na dejstvo, da je prvič v zgodovini centralnih pogajanj priča, da je vladna stran ponudila v podpis Aneks h KPND, ki vsebuje tudi (razširjene) določbe, ki niso bile predmet pogajanj. Vsled temu sta PSS in KSJS podala pripombe na takšno razširitev določb, ki pa jih vladna stran ni upoštevala, četudi za to ni imela dovolj resnih argumentov. Takšen odnos MJU oziroma Vlade je bil milo rečeno aroganten, kar pa je omogočila tudi  (druga) pogajalska skupina sindikatov, ki jo sestavljajo sindikati javnega sektorja, saj je predmetni Aneks 2021 brez resnih vsebinskih pripomb  »slepo« potrdila. 

Zaplet zaradi nasprotovanja PSS

Včeraj, 1. 6. 2021, smo bili deležni določenega zapleta, saj je vladna stran ugotovila, da uveljavitev predmetnega Aneksa 2021 brez podpisa PSS ni mogoča. PSS je bil namreč edini izmed sindikatov združenih v KSJS, ki je Dogovor predhodno podpisal in je tako nosil odgovornost uveljavitve Aneksa 2021.  Usoda veljavnosti predmetnega aneksa pa je bila odvisna tudi od podpisov vseh podpisnikov Dogovora. To pomeni, da kljub podpisu Aneksa 2021 s strani ostalih sindikatov v javnem sektorju,  ta  ne bi bil veljaven in objavljen  v Uradnem listu RS, kar pa bi po našem mnenju imelo negativne učinke na položaj javnih uslužbencev. Zato je PSS nosil precejšno odgovornost, kljub temu, da je bil MJU oziroma Vlada, do določene mere, nekorektna in nepotrebno vključila določbe iz Aneksa 2012.

PSS kljub zadržkom podpisal Aneks h KPND

PSS je zaradi navedenih zadržkov sklical izredno sejo Sveta PSS, ki je po tehtanju pozitivnih in negativnih učinkov na zaposlene v Policiji in MNZ oziroma vse javne uslužbence (ki jih zadeva Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti – KPND) sprejel odločitev, da k podpisu Aneksa 2021 pristopi.

Odločitev je bila sprejeta kot posledica dejstva, da bi v primeru zavrnitve podpisa lahko prišlo do propada dogovorjenih pravic iz Dogovora.  Posledica zavrnitve podpisa Aneksa 2021 bi bila po naši oceni do javnih uslužbencev nesorazmerna, saj bi bili zaradi nekorektnega ravnanja MJU oziroma vladne strani in nerazumljivega ravnanja druge skupine sindikatov, oškodovani izključno javni uslužbenci. Zato je Svet PSS kljub navedenim zadržkom sprejel odločitev, da pristopi tudi k podpisu Aneksa 2021 in s tem omogoči uveljavitev dogovorjenih pravic iz Dogovora. 

Aneks bo v Uradnem listu RS objavljen jutri.

*O vsebini dogovora smo vas z našim obvestilom seznanili 28.5.2021.