Vojni veterani, posebna pokojninska doba – obvestilo

Pri izvajanju sindikalnega svetovanja članstvu na področju pokojninskega zavarovanja in upokojevanja ugotavljamo, da člani s statusom vojnega veterana praviloma ne poskrbijo za vpis posebne pokojninske dobe pri Zavodu za pokojninsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ). Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakon o vojnih veteranih (ZVV) vojnemu veteranu pripada posebna doba za čas prebit v okoliščinah za priznanje statusa. Vloga za priznanje posebne dobe se vloži pri območni enoti ZPIZ.

Vojni veterani, posebna pokojninska doba – obvestilo

Postopek:

Vlogo se poda pri ZPIZ z izpolnitvijo obrazca "Zahteva za ugotovitev pokojninske dobe" (povezava: https://www.zpiz.si/cms/content2019/obrazci-arhiv). V rubriko "3. Posebna doba (vrsta)" se vpiše "21. člen Zakona o vojnih veteranih (ZVV)" in iz potrdila o udeležbi v vojni za Slovenijo prepišite datuma obdobja udeležbe. Kopijo potrdila priložite kot prilogo. V priloge priložite še: kopijo delovne knjižice in potrdilo o beneficirani dobi (za navedeno lahko zaprosite UOK MNZ na el. naslov uok.mnz@gov.si). Če potrdila o udeležbi v vojni za Slovenijo ne hranite več, lahko pri upravni enoti zaprosite za kopijo potrdila.

Če imate digitalno potrdilo ali SI-PASS dostop, lahko vlogo vložite elektronsko preko Moj eZPIZ (v Oddaja eVlog izberite naveden obrazec, ga izpolnite in priložite navedene priloge v pdf formatu), sicer pa po pošti (priporočeno) ali osebno na podlagi predhodnega naročila preko enotnega klicnega centra (glej www.zpiz.si).   

Postopki pri ZPIZ lahko trajajo tudi nekaj mesecev. 

Navedena zavarovalna doba vam pride prav, če bo za vaše pogoje upokojitve ali odmero višine pokojnine pomembna višja pokojninska doba.